Kvicksilverförgiftning

Kvicksilverforgiftning kan man få av flera anledningar

En termometer med kvicksilver kan ge kvicksilverförgiftning om den går sönder

 

När man ser en lista på de sjukdomstillstånd som man kan drabbas av till följd av att ha exponerats för kvicksilver så kan man ju bli mörkrädd. Då man försöker undkomma mörkret genom att tända sin lågenergilampa med kvicksilver så ökar skräcken, finns det något sätt att komma undan kvicksilverförgiftning eller får vi alla inse att man får sig en dos av denna tungmetall bara genom att leva i ett samhälle där den släpps ut vid energitillverkning och finns som den självklar del av mediciner och i lampor? Faktum är att det görs och har gjorts en hel del för att minska halterna av kvicksilver som vi själva släpper ut. De naturliga utsläppen kan vi inte göra så mycket åt, men idag så får man inte fyllningar av amalgam hos tandläkaren och det där med kvicksilver lågenergilampor är faktiskt ett sätt att minska på utsläppen på, så viss ljusning skymtas ändå.

Vad händer vid kvicksilverförgiftning?

Om man förgiftas av kvicksilver så kan det här ställa till med en hel del skador. En mindre förgiftning kan leda till att man får en smak av metall i munnen och även att man inte kan lukta och smaka som tidigare. Andra symptom på lindrigare förgiftning är att man får ett förhöjt blodtryck och att man upplever en ökad trötthet.

En ordentlig kvicksilverförgiftning kan vara riktigt farlig för den kan leda till blodbrist, skada njurar och även rubba nervsystemet. Dessutom så kan man åka på en psykos och bli mentalt sjuk om man utsätts för denna tungmetall i alltför stora mängder.

Är det kvicksilverförgiftning?

Om man misstänker att man har drabbats av en förgiftning så är det inte helt enkelt att bevisa detta. Med blodprover så ser man sällan om det verkligen rör sig om förhöjda mängder kvicksilver i kroppen och detsamma gäller urinprover. I och med att metallen sätter sig i kroppens fettlager så är det enda säkra sättet att påvisa förgiftningen på en obduktion, men då finns det ju inte längre så mycket att göra åt saken. Det finns metoder som att testa håret för att mäta mineraler som kanske kan fungera för att komma fram till om man har blivit förgiftad. Om man inte är allvarligt sjuk men misstänker att man mår dåligt på grund av kvicksilver i lagningar i tänder eller för att man utsatts för ett utsläpp med denna metall så kan man söka hjälp för att se närmre på de symptom som man upplever.

Motverka förgiftning

Det finns sätt att motverka förgiftning på och då är det först och främst bra att tänka förebyggande. Som gravid så ska man till exempel undvika insjöfisk som är rik på kvicksilver som kan komma att skada fostret. Dessutom så kan man se till att få i sig gott om selen som anses vara ett mycket bra vapen mot kvicksilvret. Mineraler och vitaminer är också viktigt att få i sig då man misstänker att kroppen har utsatts för ett förhöjt intag av kvicksilver.