Kvicksilver i tonfisk

 

Tonfisk kan inehålla kvicksilver

Tonfisk kan innehålla kvicksilver

Tonfisk är en av de fiskarter som man brukar avråda gravida kvinnor från att äta för mycket av då man vet att den kan innehålla höga halter av kvicksilver. Kvicksilver är särskilt farligt för den som är gravid eftersom det kan ta sig direkt till fostret och åsamka stor skada. Men är det verkligen så farligt med kvicksilver i tonfisk? Svaret på frågan är både ja och nej. Det hela beror på vilken typ av tonfisk som man äter och hur ofta. Det finns fler fiskar som har den här metallen i sig så det är inte bara tonfisken som man ska vara försiktig med.

Kvicksilver i fisk

Kvicksilverhalterna är särskilt höga i insjöar, och därför så är fiskar som kommer från den här typen av vattendrag rikare på metallen. Exempel på fisk med höga kvicksilverhalter är gädda, abborre, lake och gös. Inför, under och efter en graviditet, och vid amning, så frånråder man kvinnor från att äta för mycket av de här fisksorterna. Den svenska rekommendationen är att man under den här tiden inte äter fisk med kvicksilver mer än 2-3 gånger per år.

Andra fiskar som kan ha höga halter av kvicksilver är rovfiskar som hajar, rockor, svärdfiskar och hälleflundror.

Tonfisk på burk

Nu är det viktigt att vara medveten om att den tonfisk som vi köper på bruk inte nödvändigtvis kommer från den färska tonfisk arten som är som rikast på kvicksilver. Tonfisk på burk innehåller normalt sett inte så höga halter av kvicksilver och är därför inte något som man måste bekymra sig extra om.

Tonfisk under graviditet

Under en graviditet så är det viktigt att man inte överför kvicksilver till fostret och det här är något som man måste tänka på redan innan man blir gravid för kvicksilvret kan lagras i blodet och sedan överföras till fostret när man väl har blivit gravid. För en vuxen så är halterna av kvicksilver som finns i tonfisk inte farligt men för ett foster vars hjärna utvecklas så kan de vara förödande. Nu finns det de som kritiserar rekommendationerna som ges i Sverige och som menar att man som gravid visst kan äta tonfisk. Det här kan nog vara korrekt men med tanke på att metallen kan ge skador både på hjärna och på nervsystem så är det knappast så att man vill ta risken och då är det bättre att undvika tonfisken till dess att man är klar med amningen.

Framtidens tonfisk

I och med att man runtom i världen försöker minska på utsläpp så kunde man ju tänka sig att framtidens fisk kommer att ha mindre kvicksilver i sig men så är inte fallet. Det har redan frigjorts alltför mycket kvicksilver från jordskorpan och det betyder att även framtidens tonfisk kommer att ha halter av kvicksilver. Därmed så får man kanske se närmre på hur man kan motverka de effekter som kvicksilvret har på kroppen genom att få i sig rätt typ av näringsämnen.