Kvicksilver i lågenergilampor

Lågenergilampa innehåller kvicksilver

Lågenergilampor innehåller kvicksilver

Tanken med lågenergilampor är att man ska minska på utsläppen som sker till följd av användning av fossila bränslen. I Sverige så är kolet den största anledningen till att vi får problem med kvicksilver i alltför höga mängder och därför så finns det anledning att satsa på energisnåla alternativ för att minska på dessa utsläpp. Nu är det förstås så att det finns kvicksilver i lågenergilampor. Beroende på modell så kan det röra sig om 5 eller 10 mg. Om man hanterar lamporna på rätt sätt så är man med och hjälper miljön, men det är verkligen viktigt att förstå faran med kvicksilvret så att man gör på rätt sätt då lampan inte längre fungerar eller om den går sönder.

Den som var liten då kvicksilvertermometrar fortfarande var tillåtna minns kanske förmaningen om att absolut inte bita i termometern då detta skulle kunna vara livsfarligt om man fick kvicksilvret i sig. Det här ämnet finns ju fortfarande i gamla termometrar som inte har slängts och det är fullt lagligt som en del av mediciner och vaccin, men trots att man inte funderar så mycket på det där med att vaccinera sig själv och barnen så kanske man är rädd för att använda sig av lågenergilampor med kvicksilver.

Faran med kvicksilver i lågenergilampor

När man talar om moderna lågenergilampor så är det viktigt att förstå att de inte är farliga att använda så länge som de är hela och väl fungerande. Kvicksilvret tar sig inte ut från lampan då den är i helt skick. Men, om lampan går sönder så kan det bli farligt. Det här beror helt på hur lampan går sönder och vad man gör åt situationen.

En varm lampa

Farligast är det när lågenergilampan är varm då den går sönder. Då kvicksilvret upphettas så övergår det i gasform och då kan det lättare spridas över rummet. Om det här händer så ska man snabbt öppna fönster och lämna rummet. Det är viktigt att inte gå in i rummet igen på 20-30 minuters tid. Efter detta så kan man försiktigt skrapa upp lampans spill och även torka av rummets ytor. Trasan man torkar av med ska slängas tillsammans med lampans delar i en förpackning som man märker med ordet kvicksilver.

En släckt lampa

Då lampan inte är tänd så kommer kvicksilvret inte att spridas som gas men det kan ändå läcka ut på en större yta så man måste återigen städa varsamt och se till att packa in allt som man har använt vid städningen i en påse eller burk som man sedan lämnar på miljöstationen.

Miljösortering

Det är viktigt att komma ihåg att produkter som innehåller kvicksilver ska sorteras och inte kastas i de vanliga soporna. Det här gäller alltså inte bara batterier utan även lågenergilampor med kvicksilver. Det gäller att komma ihåg att det inte rör sig om en vanlig glödlampa så att man inte av misstag kastar den kasserade kvicksilverlampan i det vanliga sopnedkastet.