Amalgam

Amalgam används för att laga tänder

Tandskena med amalgamlagning

 

En gång i tiden så var det fullkomligt normalt att man lagade hål i tänder med amalgam som är en blandning av tenn, koppar, zink, silver och kvicksilver. Faktum är att det i amalgam rör sig om hela 50 % kvicksilver, och det är det här som gör att man idag hellre väljer andra typer av fyllningar. Kvicksilvret är nämligen sedan den 1 juni år 2009 förbjudet att användas i Sverige för annat än vacciner och lågenergilampor. Har man amalgamfyllningar så kan det vara klokt att byta ut dessa då det finns forskning som tyder på att det kan vara otroligt farligt att ha kvicksilver i tänderna då detta kan påverka kroppens organ. Man ska dock komma ihåg att många tandläkare hävdar att det alls inte är farligt, och dessutom så används kvicksilver flitigt i mediciner som ögondroppar utan att detta anses vara hälsovådligt.

Skador av kvicksilver

Det som man givetvis vill veta då man kanske har lagningar med amalgam är förstås hur pass stor skada kvicksilvret som finns i fyllningen kan orsaka. Man kan inte säga med säkerhet att den som har amalgamfyllningar kommer att drabbas av nervstörningar eller allvarliga sjukdomar, men man vet idag att kvicksilver kan ta sig in i hjärnan, att det kan störa signalsubstanser i nerverna, att det kan skada celler och påverka immunförsvaret på ett negativt sätt, och att det kan skada njurarna. Dessutom så har man sett att kvicksilver kan ta sig igenom moderkaka och till ett ofött barn som kan påverkas av metallen.

Det finns alltså saker att oroa sig för men samtidigt så ska man veta att både tandläkare och läkare säger att det här är ett stabilt material. De ångor som avges från amalgamfyllningar tar sig vidare ut i kroppen, men precis hur de kommer att påverka organ och kroppsprocesser kan man inte säga. Dessutom så är det ju så att de allra flesta utsätts för kvicksilver från andra källor som till exempel fisk från insjöar och tonfisk.

I och med att kvicksilvret är fem gångar farligare än en metall som bly så vore det bättre att ha bly i tänderna än amalgam med kvicksilver. Det här kan vara något att tänka på då man försöker göra sig en korrekt bild av faran med denna metall.

Kan man lindra skadorna från lagningar med amalgam?

Ja, det går att lindra skadeverkningarna från kvicksilver och det kan vara bra för den som kanske går omkring med amalgamfyllningar och oroar sig. Dels så kan man ju faktiskt ta ut lagningarna så att det inte frigörs mer kvicksilver i kroppen och sedan så kan man se till att få i sig rikligt av mineraler och vitaminer. Här är särskilt E vitamin och selen rekommenderade för att motverka den skada som amalgam kan leda till. Om det är så att man vet med säkerhet att man har skadats av det kvicksilver som finns i amalgam så kan man också kontakta tandvårdsskadeförbundet. Det här är en handikapporganisation som ger råd och tips till den som har skadats.

Tand av amalgam

Amalgamtand