Kvicksilver

Kvicksilver är en tungmetall

Kvicksilver i flytande form

Idag så behöver man verkligen inte be sin tandläkare om att inte laga med amalgam då det är allmänt känt att det här är en blandning där kvicksilver ingår, och kvicksilvret är giftigt för människor. Varför använde man sig då av ett så farligt metalliskt ämne i munnen på folk? Svaret på den frågan är förstås att det här är ett väldigt praktiskt ämne som erbjuder slitstarkhet och det tog ett bra tag innan forskare förstod att det var så pass farligt som det är för människor. Historiskt sett så har det här metalliska ämnet med beteckningen Hg haft stor betydelse och ett exempel på detta är de speglar som under 1700-talet togs fram med hjälp av kvicksilvertekniken och som än idag anses vara de allra bästa.

Trots att det finns risker med att använda sig av kvicksilvret så gör man fortfarande det i elektronikprodukter såväl som i lågenergilampor. Det här är något som diskuteras eftersom man idag kan använda sig av andra ämnen för att därmed minska risken för förgiftning.

Mer om kvicksilver

Kvicksilvret är alltså ett metalliskt grundämne som är flyktigt. Det här ämnet får man från kvicksilvermalm och det kan förekomma i tre olika former, nämligen gasform, flytande form och fast form. Den fasta formen antar kvicksilvret vid minus 40 grader och i rumstemperatur så är det flytande. Vid riktigt höga temperaturer på omkring 100 grader så kommer kvicksilvret att anta gasform.

Spridning av kvicksilver

Det kvicksilver som återfinns i vår miljö kan förstås vara restprodukter från gamla termometrar såväl som amalgamlagningar, men den större delen kommer från förbränningen av de fossila bränslena. Dessutom så kan naturliga fenomen som vulkanutbrott leda till att kvicksilver släpps loss i atmosfären i gasform. När det här händer så vet man att det kan dröja ett helt år innan kvicksilvret försvinner ur atmosfären. När man har fått kvicksilverutsläpp i atmosfären så kommer ämnet att spridas snabbt med vindar och jetströmmar, och sedan så tar det sig till marken med regn. I vatten så kan det transporteras vidare till sjöar och vattendrag och det är känt att vissa vattensamlingar har höga halter av kvicksilver vilket betyder att fisk från samma vatten också har en hög halt av metallen.

Faran med kvicksilvret

Det är när kvicksilvret omvandlas till metylkvicksilver som det är särskilt farligt. Det här är en organisk form av ämnet som är fettlösligt och som lättare tar sig igenom olika organismers skydd. Man behöver inte utsättas för mycket kvicksilver för att det ska finnas fara för att livsviktiga processer skadas. I och med att man vet att ämnet kan ta sig igenom moderkaka så ger man gravida tipset att undvika insjöfisk som kan vara väldigt rik på kvicksilver. Om man är medveten om sin kost så kan man minska risken för att förgiftas av kvicksilvret men att helt och hållet bli fri från den här typen av förorening är svårt då den även sker på ett naturligt sätt som till exempel vid vulkanutbrott.